Helsestell

Libelle på 9 år har vært hos veterinæren og fått pusset tenner og fjernet epulis. Epulis er klumper som ligger på tannkjøttet eller kjevekammens slimhinne, og epulis er ganske vanlig på boxer.

Det er alltid spennende og hyggelig på Rana veterinærkontor

Epulis ble fjernet for å forhindre tannråte og infeksjoner i munnen. Det kan samle seg matrester og annet under, og rundt epulis. Og så fjernet de tannsten.

Det var godt å komme hjem å få våkne skikkelig opp

Vi benyttet anledningen til å få tatt nye spondyloserøntgen av Libelle

Libelle ble røntget fri/0 da hun var 2 år gammel i 2012. Status som 9 år gammel var helt tydelig ikke det samme. Det var tydelig at her hadde det utviklet seg spondylose, og når avlesningen fra NKK kommer vil den nok si at det er 3’ere på ryggen hennes nå. Libelle selv tar livet helt med ro, hun er frisk og sprek, og ser ikke ut til å ha noen plager. Vi skal selvfølgelig passe ekstra godt på at hun holder seg god og varm, og at hun varmer opp før hun tar helt løs på tur.

Man blir ganske groggy av bedøvelse, og det er godt å få hvile ut etterpå

Norsk Boxerklubb har flere spondyloseprosjekt

Ett av prosjektene er et kartleggingsprosjekt som startet i 2014. Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan boxerryggen utvikler seg gjennom livet. I dag røntger vi en gang, og statusen som hunden da blir gjeldende. Minstealder for spondyloserøntgen er 12 måneder. Spondylose utvikler seg gjennom livet, så en hund som er fri ved 12 måneders alder behøver slett ikke vær det ett år eller to senere. Mange ønsker å røntge så tidlig som mulig, for å få en god status. I Tyskland kan man røntge og få en junior-status, men den offisielt gjeldende status får man først når hunden er røntget 2 år gammel.

Hvem kan delta i kartleggingsprosjektet?
Boxeren må være minst 24 måneder, men ikke eldre enn 9 år, for å delta i prosjektet, og det skal ha gått minst 12 måneder siden forrige røntging.

Hvorfor vil vi vite mer om hvordan spondylose utvikler seg?

Vi har i over 20 år røntge for spondylose, men ser ikke ut til å oppnå det vi ønsker, nemlig reduksjon av spondylose. Kanskje har vi brukt feil hunder i avl? Vi har trodd at vi har brukt de friskeste, de med 0 helst. Men vi vet jo ikke noe om hvordan den ryggen ser ut senere, kun hvordan den så ut akkurat på målingstidspunktet, fordi vi ikke sjekker igjen. Kanskje er det den ryggen som har minst forandring som er den beste. Den som feks har en 2’er 12 måneder gammel, og to-tre år senere fortsatt bare har den 2’eren, eller minimalt med endring. Jeg oppfordrer alle til å bidra til at vi får mer kunnskap.

Slik ser et skjema for spondyloseavlesning ut i dag

Slik ser et skjema for spondyloseavlesning ut i dag

NBK har begynt å få avlesningsbrev som viser hvor på ryggsøylen det er spondylose og hvor mange steder. Er det bedre å ha ti 1’ere enn en 3’er? Kanskje burde vi ha et system der det summeres og der vi har en maks sum? Hva som blir riktigst har vi ikke svar på, men vi må se på andre muligheter enn det vi har gjort frem til i dag. På samme måte som at vi fikk indeks for å vurdere HD på hoftene, etter at vi bare hadde forholdt oss til den bokstaven som sto på papiret til akkurat den ene hunden vi skulle bruke i avl.

Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.norskboxerklubb.no/nyheter/hva-skal-til-for-a-delta-i-spondyloseprosjektet