NBKs helseundersøkelse

Norsk Boxerklubb (NBK) er i gang med sin andre undersøkelse av boxeren i Norges helse, i samarbeid med Norsk kennel klub (NKK) og Veterinærhøyskolen (NMBU).

Jeg oppfordrer alle som har, eller har hatt boxer tidligere til å svare. Det er minst like viktig at de som har/har hatt boxere som levde et friskt og godt liv svarer påundersøkelsen. Hvs vi bare får høre om de som ikke er friske blir jo bildet av boxerens helse like feil som  hvis vi bare hører om de friske.

Fristen for å svare er 20.januar 2019.

Her er link til NBKs informasjon om udersøkelsen: http://www.norskboxerklubb.no/om-boxeren/helse-og-atferdsundersokelsen-2018

Undersøkelsen består av tre deler; Del 1 er en generell del som gir opplysninger om hund og eier, del 2 handler om fysisk sykdom, mens del 3 omhandler mentalitet og atferd. Her er link til selve undersøkelsen: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5124249&sid=J82w3TlIz8

Undersøkelsen er anonym og organiseres av Frode Lingås ved NMBU. NBK får ikke tilgang til informasjon om hvem som har svart, eller hva den enkelte har svart.

Første gang det var en slik undersøkelse var i 2012. NBK hadde akkurat igangsatt sin undersøkelse da NKK kom med krav om at alle raseklubbene skulle ha helseundersøkelse i forbindelse med et dokument som klubbene skulle lage, RAS.

RAS står for rasespesifikk avlsstrategi. RAS skal bidra til tydelig definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og er et verktøy for å sikre sunn avl på rasen også i fremtiden. Hensikten er å lage en strategi for å oppnå funksjonelt friske boxere med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, eiere og samfunnet. NBK satte sammen en gruppe som laget et forslag til RAS. Forslaget ble presentert på oppdretterseminaret i desember 2013. I etterkant av dette fikk oppdrettere og medlemmer anledning til å uttale seg i en høring.

Dokumentet skal nå revideres etter 5 og da gjennomføres det ny helseundersøkelse. Bli med og gjør en innsats for rasen!

Fellesnordisk Boxerseminar i Danmark

24. og 25. november arrangerte Dansk Boxerklubb fellesnordisk boxerseminar i samarbeid med den svenske, finske og norske klubben. Norsk Boxerklubb har arrangert seminar både i 2016 og 2017. Seminaret var virkelig bra, både faglig og sosialt. DBK har fått tak i gode og inspirerende foredragsholdere, som dekket mange interessante tema for oss som er glade i boxere.

Boxeretusiaster fra Sverige, Finland, Danmark og Norge samlet

Lørdag var det tre forelesninger, om tanncyster, meningitt og spondylose.

Først om tanncyster av spesialveterinær Hanne Ellen Kortegaard.

spesialveterinær Hanne Ellen Kortegaard

Hun jobber ved Institutt for klinisk veterinærmedisin, Universitetet i København.  Vi fikk underveis eksempler fra seminardeltakerene fra Finland, Danmark og Tyskland på undersøkelser de har gjort på tanncyster.

Det er kommet en ny tannbehandling ved reparasjon av kjeveben, PRF. Det finnes to andre behandlingsmuligheter.

Det er alltid en god ide å røntge hvis en hund mangler tenner.
Men man skal ikke se seg blind på at alle tennene er der, det kan finnes dobbelt sett eller flere tenner enn standard.

Så fikk vi en forelesning om hjernehinnebetennelse, Meningitis, av veterinær Hanne Birgit Gredal, Universitetshospitalet for familiedyr.

veterinær Hanne Birgit Gredal, Universitetshospitalet for familiedyr

Hun gikk gjennom to eksempler på forløp av hjernehinnebetennelse hos boxer. Ett som var oppdaget forholdsvis tidlig og ett som ble behandlet i siste øyeblikk. Symptomer man kan se utover den velkjente stive nakken kan være: ¨cock-eye¨(der øyene står i hver sin retning), head bobbing. mavesymptomer (oppkast og diare) vinglete, stille/uoppmerksom, anfall, tics og flakkende øyne (Nystagmus) Man vet ikke nok om arvelighet på hjernehinnebetennelse. Hanne Gredal ønsker informasjon om tilfeller/familier med tilfeller av hjernehinnebetennelse, med historikk.

Silke Viefhues, den tyske klubbens avleser av spondylosebilder, foreleste om spondylose.

Silke Viefhues den tyske klubbens avleser av spondylose

Hun ser at rasen har en svært høy prosentandel som har spondylose og mente det var så mye som 51-70 % av populasjonen. Det har ble foretatt en undersøkelse allerede i 1973, med 324 boxere, der de fant 92,9 % med spondylose. Fysioterapi er viktig og riktig!

Vi avsluttet dagen med gruppearbeid om hvordan vi forholder oss til dagens emner.

Søndag var det to forelesninger; om nyresvikt samt utvikling og adferd

Oppdatering om nyresvikt og forskingen av veterinær og avlsrådsleder i NBK Cecilie Strømstad

Et lovede område

Cecilie har i samarbeid med Frode Lingås hatt en gjennomgang av status for nyresviktprosjektet. Det siste er at forskergruppene har identifisert det de kaller en ¨lovende region¨ et sted på et kromosom der det er forskjell på syke og friske individer Vi håper nå at vi fremover kan få vite om en hund har lav eller stor risiko for å bli syk.

Det finnes også et prosjekt som jobber med å få til en felles bruk av navn på diagnoser slik at terminologien blir lik i alle land; The renal standarisation project ved Reidun Heiene mfl. I dag har vi ulik bruk av diagnoser på samme sykdom i ulike land. Så finnes det også diagnoser som er en del av nyresviktproblematikken men bare omfatter en del av det. Hvis vi får en lik bruk av diagnoser vil det bli mindre forvirrende, og lettere å se om og når man faktisk snakker om ulike diagnoser.

Debatt

Hundens utvikling med fokus på det første år, den gode start med valpen og hvordan former vi gode vaner med Lise Lotte Christensen Dansk Kennel klub, adferdskonsulent

Malene Sparsø, DBK ønsker velkommen til Lise Lotte Christensen DKK, adferdskonsulent

Hun åpnet med å si at hun skulle virkelig ønske at valpekjøpere var her og så og hørte vårt engasjement og entusiasme for arbeidet med rasen. Det er ca 6500 registrerte kenneler i Danmark. Lise Lotte Christensen er kennelvisitør/kontrollør, og har gjennomført 600-700 kennelbesøk hos alle typer raser de siste årene.

Vi fikk i oppgave å gå sammen to og to lage en liste over de mest vanlig adferdsproblemer hos boxer. Videre så vi på hvilke av disse årsakene som kan forårsake at en hund blir avlivet.

Lise Lotte Christensen gikk gjennom valpens utviklingsfaser fra foster i tispen og frem til voksen hund, og hvordan vi kan påvirke den både positivt og negativt. Viktigheten av sosialisering, hva sosialiseringen bør inneholde og hvorfor, med flere nyttige eksempler.

Debatt

Så avsluttet vi med et gruppearbeid der vi gikk sammen i grupper på tvers av landene og så på stamtavler. Vi så på beregning av innavlskoeffisient, og hvor man kan finne helseinformasjon og annen informasjon om hunder fra ulike land. Hvilken informasjon finner vi på de ulike kennelklubbenes hundedatabaser feks

Neste fellesnordiske boxerseminar blir i 2019 og arrangeres av den svenske boxerklubben. Det blir i nærheten av Uppsala.

Jeg vil oppfordre alle som er glad i boxere, både eiere og oppdrettere, til å delta på de fellesnordiske seminarene. Her er mye å hente for alle

– også har vi det veldig hyggelig sammen