NBKs helseundersøkelse

Norsk Boxerklubb (NBK) er i gang med sin andre undersøkelse av boxeren i Norges helse, i samarbeid med Norsk kennel klub (NKK) og Veterinærhøyskolen (NMBU).

Jeg oppfordrer alle som har, eller har hatt boxer tidligere til å svare. Det er minst like viktig at de som har/har hatt boxere som levde et friskt og godt liv svarer påundersøkelsen. Hvs vi bare får høre om de som ikke er friske blir jo bildet av boxerens helse like feil som  hvis vi bare hører om de friske.

Fristen for å svare er 20.januar 2019.

Her er link til NBKs informasjon om undersøkelsen: http://www.norskboxerklubb.no/om-boxeren/helse-og-atferdsundersokelsen-2018

Undersøkelsen består av tre deler; Del 1 er en generell del som gir opplysninger om hund og eier, del 2 handler om fysisk sykdom, mens del 3 omhandler mentalitet og atferd. Her er link til selve undersøkelsen: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5124249&sid=J82w3TlIz8

Undersøkelsen er anonym og organiseres av Frode Lingås ved NMBU. NBK får ikke tilgang til informasjon om hvem som har svart, eller hva den enkelte har svart.

Første gang det var en slik undersøkelse var i 2012. NBK hadde akkurat igangsatt sin undersøkelse da NKK kom med krav om at alle raseklubbene skulle ha helseundersøkelse i forbindelse med et dokument som klubbene skulle lage, RAS.

RAS står for rasespesifikk avlsstrategi. RAS skal bidra til tydelig definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og er et verktøy for å sikre sunn avl på rasen også i fremtiden. Hensikten er å lage en strategi for å oppnå funksjonelt friske boxere med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, eiere og samfunnet. NBK satte sammen en gruppe som laget et forslag til RAS. Forslaget ble presentert på oppdretterseminaret i desember 2013. I etterkant av dette fikk oppdrettere og medlemmer anledning til å uttale seg i en høring.

Dokumentet skal nå revideres etter 5 år, og da gjennomføres det ny helseundersøkelse. Bli med og gjør en innsats for rasen!