Boxerens farger

Tigret, rød eller hvit – og hvordan får de fargene?

Boxeren finnes kun i to farger, tigret og rød, gestromt/gelb på tysk, brindle/red(fawn) på engelsk.
De vi snakker om som hvite er enten tigret eller røde, men har hvite tegninger som dekker mer enn 1/3 av kroppen. Tegningen kan være så stor at den dekker hele og man ikke kan se hvilken farge hunden egentlig har, fordi den ikke har noen synlig farge utover den hvite tegningen. I slike tilfelle må vi se på foreldrene for å se hvilken farge den har.

Hvordan vet man om man får tigrede eller røde valper da?

Da må vi se på foreldrene. Alle individ får 50% fra hver av foreldrene. Vi må se på hva foreldrene kan gi til avkommet sitt for å finne ut hva vi kan få av farger. La oss først se på en kombinasjon der vi har to tigrede (brindle) foreldredyr. Tigret er dominant (BB) og vil ¨fortrenge¨ rødt (bb).  Men så har du også tigrede som ikke er dominante (Bb)

Som du ser i oversikten under kan ikke to dominant tigrede (BB) få røde valper. Hvis en av foreldrene ikke er dominant (Bb) kan man heller ikke få røde valper. Men hvis begge foreldredyrene er ikke-dominant tigret (Bb) så kan man få røde valper selv om både mor og far er tigrede.

Her er en annen oversikt med tre andre eksempler på kombinasjoner i ulike varianter.
Øverst er det en kombinasjon med to røde foreldre (bb). Her får du bare røde avkom. Røde boxere kalles av og til fawn på engelsk.
I midten er det en kombinasjon med en ikke-dominant tigret (Bb) og en rød (bb). Her kan du få både tigrede og røde avkom.  
Det tredje eksempelet er en kombinasjon med en dominant tigret (BB) og en rød (bb). Her kan du bare få tigrede avkom