Helseresultater 2017

Litt om statusen når nesten alle som kan røntges for spondylose og HD av 2016 valpene er undersøkt og resultatene kjent.

Så langt er det seks stykker som er røntget.
Nala vil ikke blir røntget da helstilstanden hennes gjør at det ikke er anbefalt å legge henne i narkose. Det er en forståelig vurdering som hennes eiere har gjort. Nips og Nisha ble ikke så gamle at det var aktuelt med røntgen. Sistemann vil bli røntget i løpet av kort tid han også.

HD-resultatene er helt fine, her er det både A, B og C hofter.
A og B er fri og C er svak HD status men likevel uproblematisk for hunden.
C hofter kan også aksepteres i avl dersom partner har en fri-status og indeksen til sammen gir et gode skår, dvs at det må være mer enn 200 i skår. En hunds indeks finner man på dogweb. Dessverre er ikke NKK så gode til å oppdatere indeksopplysningene så de kan være gamle. Indeksen baserer seg på hundens slekningers HD resultat. En utenlandsk hund vil derfor ikke ha noen indeks.

Spondyloseresultatene ble ikke som håpet og forventet, dessverre.
En fri rygg, en med status 2 og resten fikk 3’ere på ryggen. Ingen har plager med ryggen heldigvis, og videre vil de bli fulgt opp med re-røntgen for å se endringer og utviklingen.  Statusen som leses av er tross alt ¨bare¨ ett tall, hunden vet ikke hva som står på papiret og lever sitt liv lykkelig uvitende.


Her er Nashira og matmor Anne på agilitykurs i regi av Meløy Hundeklubb.
Foto: Ellen Åbodsvik