Dopplertest av hjertet for boxer

Fra mars 2016 skal boxere som brukes i avl i Norge ha gjennomført en ultralydsundersøkelse av hjertet, hos en av veterinærene som står på listen hos Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

Her er det Adiva som undersøkes.

Odile og Adiva har nå vært på Stjørdal Dyreklinikk , hos Per Jørgen Engum.
En slik ultralydsundersøkelse kalles Doppler. Det måles hvor fort og mye blod som pumpes inn i hjertes kamre, ut i aorta og til lungene. Det ses også på hvordan hjerteklaffene fungerer.

Her ser vi på venstre hjertekammer og venstre forkammer.

Per Engum har spesialkompetanse i bruk av ultralyd, og kan skrive attester etter ultralydsundersøkelse av hjerte på hund. Attesten legges inn i dogweb under helseflippen. Alle kan gå inn i dogweb.no, søke opp en hund, og se på helseresultatene som er lagt inn der.

Odile, her mens hun gjør seg litt kjent på ultralydrommet før selve undersøkelsen. Det er greit å få undersøke litt og slå seg litt til ro med omgivelsene

Tidligere ble det gjennomført avlytting, auskultasjon.
Over år viste det seg at dette ikke var godt nok. Vi fikk ikke sikre nok resultat ved auskultasjon, og hjertehelsen hos boxer kunne bli bedre.

En hjertesykdom vi har sett en del av på boxer er Dilatert kardiomyopati (DCM) Da er hjertemuskelen forstørret og svekket, slik at den arbeider mindre effektivt og ikke kan pumpe nok blod til resten av kroppen. Det kan føre til hjertesvikt, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Etter forslag fra medlem i NBK etter helseundersøkelsen i 2012/13 ble det vedtatt å innføre krav om Dopplertest ved avl fra 2016, slik det er krav om feks i Tyskland. Årsaken til at vi tester, er å unngå at vi avler på hunder som ikke har gode nok hjerter. Det vil gi oss avkom som har bedre sjanse for å ha gode hjerter, og å unngå hjertesykdommer.

Status for Odile og Adiva
For både Odile og Adiva var dette den siste helseundersøkelsen de må gjennom før de er klare for å kunne få et kull med valper. Både Odile og Adiva fikk resultat Aortastenose og pulmonalstenose negativ. Det betyr at de er fri, og har fine resultat.

Slik ser Dopplerattesten ut.

Refundering ved Dopplertest
NBK ønsker at flere boxere som brukes i avl skal undersøkes med doppler ultralyd slik at de oppfyller klubbens retningslinjer for avl. For å stimulere til det, er det vedtatt at eier av boxer planlagt brukt i avl kan få tilbake halve kostnaden eller inntil kr 1.500,- av undersøkelsen. Eier må være medlem av Norsk Boxerklubb.

Planer i 2021

Vi starter nyåret med gode nyheter

10. desember ble Quboxers Adiva røntget. Vi bestilte rekvisisjon til HD og spondylose, som er det som er påkrevd. I tillegg passet vi på å ta bilder av kjeven for å se etter tanncyster.

HD – hofteleddsdysplasi
HD resultatet kom ganske raskt. Adiva fikk C på begge hoftene, ikke det vi ønsket å se. Vi vil ha A eller B hofter, som er fri for HD. Når resultatet ble C kan hun likevel brukes i avl fordi vi ser på en hunds indeks. (*mer om indeks nederst)
Men det krever jo at vi legger spesiell innsats i å finne en hannhund som ikke bare har A eller B hofter selv, men at vi må se nøye på hannhundens nære slektninger. Er han den ene i familien med A da er han ikke et godt valg, eller har han mange nære familiemedlemmer som har A og B da er han et mye bedre valg for en partner med C. Den samme vurderingen vil også gjelde dersom Adiva feks hadde fått A, men vært den eneste i familien som fikk det.

NBKs krav til indeks i en paring
Samlet indeks for avlsdyrene bør være så høy som mulig, til sammen minst 200 på paringstidspunktet. ES (egen sikkerhet) for det ene avlsdyret bør være over MS (minimum sikkerhet). *

Spondylose
Spondyloseresultatet var 0/fri da det kom. Det er vi glade for, det er slik vi ønsker å se det.

Hjerte
Nå gjenstår å ta Dopplertest av hjertet. Tidligere hadde vi krav om en manuell avlytting – auskultasjon. Det viste seg med tiden at det ikke var tilfredsstillende, særlig ikke i avlsøyemed. NBKs krav er at alle avlsdyr skal ha kjent status ved ultralyd dopplerundersøkelse etter fylte 12 måneder. Resultatet registreres nå i DogWeb i likhet med HD og spondylose.

Veien videre – når blir det kull da?
Vi har ventet med å ta Dopplertest på Odile, Grunnen til at vi har ventet er fordi vi må reise enten til Bodø eller Stjørdal for å få tatt Dopplertest. Undersøkelsen skal utføres av veterinær godkjent av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi og NKK. Klinikken på Stjørdal har veterinær som er godkjent, i Bodø må vi bestille besøk av en av foreningens veterinærer. Nå bestiller vi time for å få teste både Odile og Adiva samtidig.

Hvis Odile får et tilfredsstillende hjerteresultat vil jeg fortsette å se etter en passende hannhund til henne. Vi har imidlertid foreløpig litt reduserte valgmuligheter på grunn av Covid-19 pandemien som gjør det vanskelig å reise, både i innland og utland.

Adiva er kun 1 år og 8 måneder gammel nå, og derfor ikke gammel nok til å pares. Hun blir riktignok 2 år i mai, men jeg liker at tispen får tid til å bli skikkelig voksen og venter som regel til de er 3 år. I tillegg får jeg da bedre tid til å se om det dukker opp noe helsemessig som jeg må ta hensyn til, eller som gjør det uaktuelt å avle på tispen.

Rent praktisk er det også sånn at det å ha et valpekull er veldig ressurskrevende, vi bruker mye tid på det. Og å ha to kull i løpet av ett år er noe vi helst ikke vil.

*Litt om indeks
Som du kan se på bildet av Adivas registrering har hun ingen opplysninger om indeks enda, hverken ES (egen sikkerhet) eller MS (minimum sikkerhet)
I dagens økonomisk vanskelige situasjon for NKK er det ikke oppdatert noen HD-indeks på dogweb.no. Vi håper dette endrer seg, men hvis ikke så må vi forholde oss til NBKs anbefalinger som sier at; norske hunder som ikke har fått indeks i Dogweb, behandles som utenlandske hunder.
Utenlandske hunder uten indeks, bør ha HD A eller B. Dersom den norske partneren har spesielt god indeks, kan også HD C brukes. Hunder fra land med andre typer avlesningsmetoder, bør være HD-fri i sitt hjemland. I begge tilfeller bør den norske partneren ha en indeks over 100 og ES over MS
.

Faktorer som inngår i NKKs indeksberegning er:
Egen HD-status + kjønn +røntgenår +NKK-registrerte slektninger i NKKs database +arvegrad (rasespesifikk) +gjennomsnittet for rasen (det hundens «familie-HD-status» måles opp mot)

https://www.nkk.no/hd-indeks/category1365.html

http://www.norskboxerklubb.no/kjope-boxer/retningslinjer-for-avl-og-oppdrett