Planleggingen av et valpekull

Allerede sommeren 2014 begynte planleggingen av neste kull. Libelles først kull var da et par uker gamle.

Valget falt på en flott amerikaner, Runway’s Alright Already eller
Anton som han heter til daglig. Anton er født i USA, men er av kontinentale linjer. Høst, vinter og vår gikk i å sjekke ut og avklare alt det praktiske som skal til før man kan bestemme seg for om man vil gjennomføre en parring. Antons oppdretter er svært opptatt av helse og det har gjort det lett å samarbeide med henne. I USA har de ikke noe krav om spondyloserøntgen av boxerne, men Anton var likevel blitt røntget som 2 -åring. Røntgenbildet var fint og er uoffisielt vurdert til 0 (fri), men pga krav til bilder som skal avleses her hjemme, kunne det ikke brukes her. Norsk Boxerklubbs krav til spondylosestatus i tilfelle der hundens hjemland ikke har krav om spondyloserøntgen, er at det skal være en kjent status.

Anton ble derfor røntget på nytt, i en alder av 4 år. Røntgenbildene er vurdert her i Norge. Resultatet ble tre 1’ere på T12/13, TL13/1, L6/7 og så en 3’er på L7/S1. Grad av spondylose (score) diagnostiseres ut fra det intervertebralrom (mellom ryggvirvlene) hvor det finnes størst forandring. I attesten til eier angis det hvor i columna det finnes osteofytter (sporeformet tagg av benvev som forekommer i kanten av leddflater).

Her ser du en oversikt over hvor de forskjellige punktene ligger i en hunderygg.

Det betyr at Anton fikk status 3, sterk grad.  Jeg valgte derfor å få både bildet fra han var 2 år gammel og de nye bildene som var tatt da han var 4 år vurdert uoffisielt av en ekspert på spondylose, for sikkerhets skyld. Tilbakemeldingen jeg fikk var at dette er en flott rygg på en 4 år gammel hund.

Vi kunne ha sendt dem til vurdering i Tyskland og ville der ha fått status 0 eller 1. Årsaken er at de ikke leser av like mye av ryggen i Tyskland som de gjør her i Norge og at Antons 3’er ligger så langt bak i ryggsøylen at den ikke ville vært med på avlesningen. Det er uansett den samme ryggen som vurderes men resultatet ser bedre ut da.

Klubbens krav til norskregistrerte hunder er at hundens spondylosestatus alltid skal oppgis sammen med hundens alder på undersøkelsestidspunktet. Hunder med sterk grad spondylose ved røntgen før fylte 2 år skal ikke brukes i avl før de er røntget på nytt ved minst tre års alder, og ny vurdering er gjort.

Vi må altså vurdere resultatet av spondyloserøntgen med utgangspunkt i hvor gammel hunden var da den ble røntget. En ung hund med fri på ryggen behøver for eksempel ikke være bedre enn en med middels grad. Først når hundene er blitt eldre og vi kan se eventuelle endringer, kan vi se hvilken av de to eksemplene som har en god rygg.

Det ble søkt om lagring av sperm i NKKs sædbank og alt papirarbeidet kom omsider i orden. Så kom dosene til Norge, i mai 2015 og ble tatt i mot på Veterinærhøyskolen og lagt til lagring i sædbanken.

Så var det bare å vente på at det skulle bli aktuelt med inseminering. Forventet løpetid var i desember/januar.