Helseresultater på M kullet pr april 2016 Spondylose, HD, knær og hjerte

12988173_10209060399409258_1341440064_nNorsk boxerklubb krever test av spondylose, HD og hjerteavlytting. For avlsdyr kreves det fra 1. mars 2016 dopplertest av hjertet, for de øvrige alminnelig avlytting.  Hittil i kullet er resultatene slik:

M kullet var på 9 valper og ble født 18. juni 2014. De er nå nesten 22 måneder gamle. 4 er testet og det er bestilt rekvisisjoner for HD og spondyloserøntgen til Mokka slik at hun er klar når vi får en time hos vår veterinær.

Mokka ble dopplertestet juli 2015 med aortic stenose grad 0, pulmonic stenose negativ. Nero er også dopplertestet med grad 0. Dopplertest vil bli tatt på de av søsknene som er aktuelle for avl så snart muligheten er der. Vi er avhengig av å få bestilt kardiologisk veterinær i forbindelse med utstilling dersom vi ikke bor i nærhet av klinikkene som har tilbudet.

NAVN Spondylose HD Knær Hjerte
Meller 1 = Fri HD A Knær 0 Doppler
aorta grad 0
Moms 0 = Fri HD C Ikke pålagt Avlyttet uten kommentar
Møller (Nero) 0 = Fri HD B Ikke pålagt Doppler
aorta grad 0
Miller 0 = Fri HD B Knær 0 Doppler
aorta grad 0
Mokka 1 = Fri HD A  Ikke pålagt Doppler
aorta grad 0