Pregning og foring

Når valpene er 3 uker gamle tar vi imot besøk. Vi tar dem ut i stuen i valpegrinden, de får møte hannhunden vår, Leopold, og de får mat på fat.

Foring
De første 3 ukene får valpene alt de trenger fra mor, og så skal de gradvis lære å spise annen mat. Vi begynner å gi valpene mat når de er 3 uker. Først en gang om dagen, så økende til 4-5 ganger. Vi starter med å gi dem geitmelk i fat først, for at de skal lære seg å spise og ikke bare die.

Så innfører vi fast føde. Gjerne babygrøt først og så får de oppbløtt valpefor eller Vom&Hundemat.


Valpene lærer seg raskt å spise dette nye rare, og da begynner vi å gi dem 5 måltider i tillegg til tispens melk. Vi har brukt både tørrfor (som bløtes opp) og V&H til våre valper, alt etter hva som har passet for kullet.

Her er et par linker til de forvariantene vi bruker:
https://vomoghundemat.no/
http://www.specific-diets.no/

Pregning
Hunder er sosiale og kan tilpasse seg livet i en gruppe, kommunisere og samhandle med andre individer. Men de er ikke født sånn. Atferd er resultat av både gener og miljø og sosial atferd må læres. Spesielt når hunden er i sosialiseringsperioden.

Sosialiseringsperioden starter ved 3-ukersalder og avsluttes ved ca. 12 uker, ± to uker. Tidsrommet varierer både mellom individer og raser, men det er en grei generell regel. Det som styrer denne perioden er to motstridende motivasjoner:
Ønsket om å utforske og frykten for det ukjente.

I tillegg til at de forlater valpekassen begynner den sosiale tilpasningen, og det er veldig viktig med menneskelig kontakt fra og med nå.

Her kan du lese litt mer om sosialisering:
http://manimal.no/sosialiseringsperiode-hos-hund/
http://www.800dyrlege.no/?page_id=92