Nytt om Nashira av Boxerhuset

Litt om forvertsavtaler og vurderinger i forbindelse med avl.

Nashira er fra N-kullet vårt, og født i 2016. Hun er en av 9 søsken, og vi ville gjerne ha henne som en mulighet til å jobbe videre i vårt arbeid med avl. Vi hadde da 3 boxerer hjemme. Tre boxere er vår maksgrense av hva vi får til å ha av hunder hjemme. Det er for at vi skal få et liv utenom hundestell, samtidig skal vi gi hundene et skikkelig boxerliv. Så vi hadde ikke mulighet til å ha en til hjemme.
Vi valgte da å inngå en forvertsavtale med Anne Hansen.

Nashira og Anne på Agilitystevne august 2020.
Foto: Kristl Faltner

Vi har hatt forverter før, og det fungerer veldig bra!
Ofte leser og hører man om urimelige kontrakter og vanskelige eiere og forverter.
Vi ønsker å ha et godt forhold til forvert, og at de senere kan være mine referanser for nye forverter. Vi gir forvert ansvar for hunden, og stor frihet i avgjørelser rundt hunden. Vi ønsker at de skal føle at det er deres hund, ikke en de låner av oss. Forverten gjør en jobb for oss med å oppfostre og ta vare på hunden. Vi ønsker ikke gripe for mye inn i deres hverdag og avgjørelser. Når kontrakten er oppfylt skal både forvert og vi gå fra samarbeidet med en god følelse av at dette har vært greit. Vi har vært veldig heldige, og er veldig fornøyd med våre forverter.

Hvordan er det å ha forvert?
Vi bruker NKKs forvertsavtale, i avtalen har vi rett til å ha to kull, men vi har alltid sagt – og overholdt- at hvis vi får et normalt kull med det vi ønsker i det første kullet, så skriver vi hunden over på forverten og avskriver oss rettigheten til et kull nr to. Kull skal være innen tispen er 5 år. Vi liker å vente med kull å ha kull til tispene er ca 3 år gamle. Da er de blitt skikkelig voksne individer, og vi har hatt god tid til å se an både helse og mentalitet.
Vi ønsker heller ikke at kontraktsperioden skal være noe lengre enn nødvendig. Uansett hvor god relasjon men har mellom forvert og hundeeier, er det en belastning for begge parter å være budet til hverandre.

Nashira, årets agilityboxer 2019

Nashira vil ikke bli brukt i avl
Nashiras egen helse og vurderinger. Nashira har mange flotte egenskaper som vi virkelig ønsker å jobbe videre med. Men når man skal bruke en hund i avl kan man ikke bare se på det ene individet, man må se helhetlig på individet og familien. Hun er frisk og rask. Nashira har 2 søsken som har nyresvikt, hun fikk status 3 på spondylose. Begge deler er utfordrende å jobbe med avlsmessig, men ikke umulig. En eventuell partner til et individ med slike utfordringer måtte ha spesielt gode helseresultat å bringe med seg for å sikre at man fikk avkom med bedre helseresultat i neste generasjon.
Vi valgte derfor å ikke ta noen endelig avgjørelse før både Nashira og flere søsken var re-røntget for spondylose. Slik røntgen kan tas ved 3 års alder.
Hadde det vært ingen, eller svært liten endring, hadde Nashiras egen spondylosestatus vært grei. Men slik ble det ikke. Både Nashira og to av hennes brødre hadde en del endringer, mer enn vi syns var greit mtp avl.
I tillegg fikk en bror konstantert en allergi.
Så selv om Nashira selv ikke har noen plager med sin rygg, og ikke har antydning til nyresvikt eller allergier, så er det ikke aktuelt å ha kull på Nashira. Hennes mange gode egenskaper oppveier dessverre ikke av risikoen for valpers helse.

Nashira og Anne på agilitystevne høsten 2019.
Foto: Sandra Tortenvik

Nashira eies nå helt og fullt av Anne Hansen.
Vi sier tusen takk for et kjempefint samarbeid i disse litt over 4 årene. Vi er stolt og glad over at du har tatt vare på, og vist frem Nashira på en så super måte.
Lykke til videre, vi følger fortsatt spent med og heier på dere!