Litt av min kunnskap om hund

 

Det er viktig å ha erfaring, men også å formalisere kunnskapen man har, og oppdatere seg faglig. Mye tid og penger er investert i ulike kurs, som jeg har har hatt mye nytte og glede av.

Jeg har gjennomført NKKs kurs Oppdretterskolen 1 i 2012. Det handler om genetikk og avl; genetikk i avlsarbeidet, nedarving av sykdommer og egenskaper, DNA-tester, screeningresultat, kartleggingsarbeid, avlsprinsipper og sunn anatomi.

Oppdretterskolen 2 i 2013, som handler om oppdrett;  reproduksjon og infertilitet, drektighet og fødsel, vaksinering og parasittbehandling, helse og sykdom hos tispen fra fødsel til avvenning, helse og sykdom, adferd, reflekser og signaler hos spevalper, adferd fra valp til voksen, Blue dog – hvordan forebygge bittskader hos barn, oppdretter og kjøpsloven, NKKs kjøpsavtale, oppdretters etiske og moralske ansvar.

Høsten 2013 tok jeg NKKs Ringsekretærkurs og besto prøven man avlegger etter kurset. For å bli autorisert ringsekretær og kunne ta oppdrag på NKKs utstillinger, må man ha minst fire elevarbeid og to aspirantarbeid etter bestått prøve. Jeg har gjennomført to elevarbeid i 2014 og planlegger å få gjort de siste to elevarbeidene og to aspirantarbeid i løpet av 2016.

Jeg har også i 2014 tatt NKKs Kynologikurs, et kurs om anatomi og bevegelser,  genetikk og beskrivelse av hund.

I regi av Norsk Boxer klubb har jeg vært med på både raseseminar og RAS seminar. RAS står for rasespesifikk avlsstrategi og er pålagt alle raseklubber å ha av NKK.

Ellers har jeg en del ulike hundekurs, både kurs i utstillingshandling, avlskurs og lydighetskurs. Det blir flere kurs, jeg anser meg ikke som utlært, jeg oppdager stadig noe jeg vil vite mer om

20151227_125126-1

 

20151227_125206-1