Gjennomført MH

Nils har gjennomført MH (mentaltest hund) i dag, med 1 på skudd.

Foto : Line Orlund

Nils var superflink. Ikke skuddredd, han fikk en 5’er på overdrevent kontakt – typisk boxer.

Nils møter spøkelser
Foto : Line Orlund

Det var en rolig og trivelig gutt var dommen.

Hva er er egentlig en MH?

Mentalbeskrivelse er en test der man kan få et bilde av mentaliteten. Resultatet er enten gjennomført, eller ikke. Det skrives en protokoll som eier får kopi av. Stamtavlen må tas med til MH fordi den skal stemples med gjennomført/ikke gjennomført.

Slik stemples det på stamtavlen

MH beskriver adferd som gjennom forskning har vist at den er arvbar. Vi har altså bruk for denne informasjonen når vi velger partner til våre hunder for avl, men også for å vurdere hvordan mentaliteten på ¨familielinjene¨er.

Hund og eier går en bane med ulike moment og her dokumenteres adferden til hunden. Det skåres fra 1 til 5 på de ulike adfedene som måles. Man skal ikke øve på momentene på forhånd, men ta det som det kommer på testdagen. Det er selvfølgelig en øyeblikksmåling det er snakk om, så ingen test er den hele og fulle sannhet om hundens mentalitet. Men ved å ha en mengde tester på hunder i samme rase/familie så vil man kunne danne seg et bilde av hvordan det står til med mentaliteten i rasen/familien.

Det måles på 10 ulike moment: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lekelyst (gjentas for å se hvordan hunden reagerer på påkjenningene den har vært gjennom i løpet av testen) og skuddprøve. Det skåres fra 1 til 5 og det er ulikt på momentene om høyt eller lavt skår er bra. Det tar i underkant av en time å gjennomføre en test, kun en hund om gangen testes, og man kan være med som publikum å se på under de ulike momentene.

De som skriver testresultatene er mentaldommere med utdanning i å gjøre dette. Figurantene som deltar er også kurset i MH.

For noen raser er det krav om å ha gjennomført MH for å få en godkjent paring. Slik er det ikke for boxer i dag, men det har kommet forslag til NBK om å innføre kravet. Pr i dag er det ikke så mange boxereeiere som tester boxeren sin i en MH, men klubben jobber med å få opp antallet, blant annet ved å støtte medlemmer som ønsker å kurse seg for å bli figuranter. Slik håper vi at flere vil ta en MH på sin boxer, og at det etter hvert blir så mange som har det at det blir naturlig å etterspørre det for tispe/hannhundeier ved en forespørsel om om paring.

Her er reglene for MH:

www.nkk.no/Regler for mentalbeskrivelse hund