Hvorfor helsetester vi boxere?

Målet som oppdretter er å produsere sunne, friske boxere som oppfyller rasestandarden.

Er det da nok å velge to friske og pene boxere som mor og far til kullet? Hvis den ene har en feil ihht rasestandarden, vil det være nok å finne en partner som ikke har den feilen? Denne posten tar for seg helseaspektet ved avl. Jeg kommer til å skrive en egen post om rasestandarden senere, for å unngå alt for lange poster.

Hva legger jeg vekt på når jeg planlegger en paring?

Helse
Helt grunnleggende for oppdrett er at en hund skal være klinisk frisk for å brukes i avl. Som oppdretter tester jeg mine boxere for å vite HD status (hofteleddsdysplasi), spondylose (rygglidelse) og Dopplertester hjertet slik Norsk Boxer klubb har som krav til avlsdyr.

I tillegg er det fornuftig å sjekke om hunden har tanncyster som kan ødelegge tannrøtter eller selve kjevebenet.

Når jeg skal planlegge en kombinasjon mellom en av mine tisper og en hannhund er det imidlertid flere andre helserelaterte ting jeg må ta med i betraktning. En del av disse helseaspektene er det vel så viktig å ta med i betraktningen som kravene raseklubben har ved valg av hannhund. Her er noen eksempel:

Nyresvikt. Vi vet i dag at det finnes nyresvikt som nedarves hos boxer, og at det er høyst sannsynlig at antall tilfelle av nyresvikt er underrapportert, både i Norge og i utlandet. Vi kan i dag dessverre ikke vite om en hund er bærer av genet før den får syke avkom. En hund kan ha nyresvikt uten at det er spesielt merkbart for eier, fordi hunden kan fungere tilsynelatende normalt med inntil 70% nyresvikt. Inntil vi har en gentest der vi kan teste om en hund er bærer av gen som gir nyresvikt, er det fornuftig å forholde seg som om det finnes i alle familier.
Ettersom jeg ikke kan teste om hunden er bærer av genet, og en boxer kan ha nyresvikt uten påfallende symptomer sjekker jeg spesifikk vekt urin jevnlig. Ved å sjekke spesifikk vekt får jeg vite om nyrene gjør jobben sin. Da vet jeg at hunden ikke har nyresvikt.
Den kan selvfølgelig fortsatt være bærer av gen som gir avkom nyresvikt, men det finnes det pr i dag altså ingen måte å sikre seg helt mot. Det eneste verktøyet vi har er å bruke den informasjonen om kjente tilfelle vi har til å planlegge kombinasjoner der det er få bærere i linjene, og helst så langt tilbake som mulig. Har du en oldeforeldre som er kjent bærer er det mindre sannsynlig å få avkom med nyresvikt enn om du feks har en besteforeldre på både hannhund og tispe. NBK har et skjema du kan ta med til veterinæren sammen med urinprøven, det finner du link til nederst på siden her.

Allergi. Dessverre ser vi en del tilfelle av allergi hos boxer, noen ganske alvorlige også. Da sosiale medier ble vanlige de siste 10-12 årene ble det mer åpenhet, og boxereiere deler nå informasjon om sine hunder med hverandre. Det er bra at informasjon blir delt, og at vi får mer åpenhet. Slik kan vi hjelpe hverandre med erfaringer, men også oversikt over hva rasen og eiere sliter med.
Heller ikke vi har vært uten individer med allergi. Noen eiere har vært flinke til å informere meg som oppdretter, andre tilfelle har jeg kommet over mer tilfeldig. Det er viktig at oppdretter får beskjed når du som eier sliter med noe. Det kan være noe jeg trenger å ta hensyn til ved valg av partner i senere kombinasjoner. Men det kan også være noe andre valpekjøpere sliter med, hvor det å dele informasjon om tilstanden kan hjelpe hverandre. Som sagt i innledningen er det en selvfølge at individer som brukes i avl er klinisk friske. De bør heller ikke ha nære slektninger som har helseplager.

OCD (Osteochondrose dissecans). OCD er en tilstand i brusken i ledd. Årsaken er sammensatt. Det kan være arvelig, skyldes skade, hurtig vekst, feilernæring, hormonell ubalanse eller en kombinasjon som gjør at en hund utvikler det. Leddflater har brusklag som gjør leddflaten glatt og beskytter knoklene. Hvis brusken skades, blir svak så det løsner biter av den eller ikke utvikles normalt, gir det smerter i leddet. Det oppstår i hovedsak hos store hunderaser i vekstperioden, vanligvis når hunden er 4 – 10 måneder gammel. OCD finnes hyppigst i skulder, men er også forholdsvis vanlig i albue, og kneledd.
Vi har hatt tilfelle av OCD hos oss, og det er derfor noe jeg ber om informasjon om fra hannhundeier når jeg planlegger en paring. Individ som selv har hatt OCD skal ikke i avl.

Kostnader til helsetesting
For å få tatt røntgenbilder av hofter og rygg må jeg kjøpe rekvisisjoner til dette fra NKK. Prisen på rekvisisjonene vil sikkert endre seg, men pr desember 2020 kostet HD kr 270,00 og spondylose kr 317,00. Prisen på selve røntgenbildene vil variere mellom veterinærkontor. Her betalte vi kr 2900,00 i desember 2020, det er rimelig. Dopplertest kr 3500,00 (Medlemmer i NBK har mulighet til å søke om å få refundert inntil 1500,00 kr) Totalt ca 7000,00 i helsetester, før vi kan vurdere om hunden kan brukes i avl.
I tillegg tar vi bilder for å sjekke om det er tanncyster og urinprøver for å sjekke om hunden har nyresvikt.

Litt om avl
Helse, dyrevernorganisasjoner og konsekvenser av dårlig avl.
I dag er det mye negativt fokus på rasehunders helse. Det er bra at folk er opptatt av helse, men det som kommer frem i sosiale medier er ofte ubalansert. Vi har sett at avl på enkelte raser er blitt stoppet i land i Europa etter press fra dyrevernorganisasjoner.
NBK har i løpet av de siste 9 år gjennomført 2 helseundersøkelser hos boxere i Norge, med god deltagelse. Vi har derfor et ganske godt og nyansert bilde over helsetilstanden hos rasen i Norge. Men vi kan ikke hvile på våre laurbær! Vi har fortsatt forbedringspotensiale. Det er likevel ikke bare oppdrettere som må gjøre dette arbeidet.
Vi er helt avhengige av at valpekjøpere gjennomfører de helseundersøkelser vi avtaler at de skal, at de informerer meg som oppdretter om sykdom og skader som oppstår. Det kommer deg som valpekjøper til gode neste gang du skal kjøpe valp, i tillegg til at du kan forebygge dersom du skulle være så uheldig at din valp blir plaget med noe. Men også at valpekjøper stiller krav til oppdretter de kjøper valp av. Er hundene helsetestet? Hvis noe mangler, hvorfor har oppdretter valgt å gjennomføre kombinasjonen likevel? Det kan finnes gode forklaringer, men oppdretter må da kunne forklare sine vurderinger.

Forventninger og garantier?
Jeg kan som oppdretter aldri garantere at valper blir sunne, friske og lever et langt liv. Men jeg kan garantere at jeg har gjort fornuftige, veloverveide valg. Og at jeg har gjort alt i min makt for at grunnlaget for valpen og deg som valpekjøper skal være best mulig. Jeg er ærlig om mine hunder helse, og avkoms helse. Vi hemmeligholder ikke, og gjemmer ikke unna noe.

Blandingsavl
Alle er glad i den hunden de har, og alle hunder har rett til et godt hjem. Jeg er likevel ikke for planlagt blandingsavl. Kjøper du en rasehund der oppdretter har fulgt opp helsekrav, vil du kunne finne informasjon om helse generasjoner tilbake i tid. Ved blandingsavl finner du ikke det. Oppdretter har ingen krav om helsetester å forholde seg til, og de tester ikke sine hunder, med få unntak. Hvis du blander to raser vil du ha to sett med helseutfordringer å forholde deg til. Det er jo ikke slik at en valp vil arve bare det beste fra mor og far genetisk, fordi den er en blanding av to raser. Det er faktisk like stor risiko for at valpen arver dobbelt sett med problemer.
I tillegg vil du ha to sett med nedarvet rasemessig karakteristisk adferd, som ikke nødvendigvis er en god match. Verdt å tenke på?

Alle kan gå inn i dogweb og søke opp en hund og se på helseresultatene som ligger der. Vær obs på at ikke alle helsetilstander registreres der, feks allergi, nyresvikt, OCD og lignende. For boxer kan du se resultat på HD, spondylose og Dopplertest (hjerte)

Som oppdretter av hunder registrert i Norsk Kennel klubb må man forholde seg til NKKs etiske regler, dette gjelder uavhengig av om oppdretter er medlem i raseklubben eller ikke. Slike krav trenger ikke en oppdretter av blandingshunder å forholde seg til.

Linker hvor du kan finne mer informasjon om etikk, avl og krav til oppdrett:

NKK: https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1025.html

NBK: http://www.norskboxerklubb.no/kjope-boxer/retningslinjer-for-avl-og-oppdrett

Link til spesifikk vekt urinskjema: http://www.norskboxerklubb.no/filemanager/download_file/file/795376.pdf/Urin%20spesifik%20vekt.pdf

Her kan du sjekke ut helseresultat og stamtavle for den enkelte hund: https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/hoved.html

Dopplertest av hjertet for boxer

Fra mars 2016 skal boxere som brukes i avl i Norge ha gjennomført en ultralydsundersøkelse av hjertet, hos en av veterinærene som står på listen hos Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

Her er det Adiva som undersøkes.

Odile og Adiva har nå vært på Stjørdal Dyreklinikk , hos Per Jørgen Engum.
En slik ultralydsundersøkelse kalles Doppler. Det måles hvor fort og mye blod som pumpes inn i hjertes kamre, ut i aorta og til lungene. Det ses også på hvordan hjerteklaffene fungerer.

Her ser vi på venstre hjertekammer og venstre forkammer.

Per Engum har spesialkompetanse i bruk av ultralyd, og kan skrive attester etter ultralydsundersøkelse av hjerte på hund. Attesten legges inn i dogweb under helseflippen. Alle kan gå inn i dogweb.no, søke opp en hund, og se på helseresultatene som er lagt inn der.

Odile, her mens hun gjør seg litt kjent på ultralydrommet før selve undersøkelsen. Det er greit å få undersøke litt og slå seg litt til ro med omgivelsene

Tidligere ble det gjennomført avlytting, auskultasjon.
Over år viste det seg at dette ikke var godt nok. Vi fikk ikke sikre nok resultat ved auskultasjon, og hjertehelsen hos boxer kunne bli bedre.

En hjertesykdom vi har sett en del av på boxer er Dilatert kardiomyopati (DCM) Da er hjertemuskelen forstørret og svekket, slik at den arbeider mindre effektivt og ikke kan pumpe nok blod til resten av kroppen. Det kan føre til hjertesvikt, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Etter forslag fra medlem i NBK etter helseundersøkelsen i 2012/13 ble det vedtatt å innføre krav om Dopplertest ved avl fra 2016, slik det er krav om feks i Tyskland. Årsaken til at vi tester, er å unngå at vi avler på hunder som ikke har gode nok hjerter. Det vil gi oss avkom som har bedre sjanse for å ha gode hjerter, og å unngå hjertesykdommer.

Status for Odile og Adiva
For både Odile og Adiva var dette den siste helseundersøkelsen de må gjennom før de er klare for å kunne få et kull med valper. Både Odile og Adiva fikk resultat Aortastenose og pulmonalstenose negativ. Det betyr at de er fri, og har fine resultat.

Slik ser Dopplerattesten ut.

Refundering ved Dopplertest
NBK ønsker at flere boxere som brukes i avl skal undersøkes med doppler ultralyd slik at de oppfyller klubbens retningslinjer for avl. For å stimulere til det, er det vedtatt at eier av boxer planlagt brukt i avl kan få tilbake halve kostnaden eller inntil kr 1.500,- av undersøkelsen. Eier må være medlem av Norsk Boxerklubb.

Planer i 2021

Vi starter nyåret med gode nyheter

10. desember ble Quboxers Adiva røntget. Vi bestilte rekvisisjon til HD og spondylose, som er det som er påkrevd. I tillegg passet vi på å ta bilder av kjeven for å se etter tanncyster.

HD – hofteleddsdysplasi
HD resultatet kom ganske raskt. Adiva fikk C på begge hoftene, ikke det vi ønsket å se. Vi vil ha A eller B hofter, som er fri for HD. Når resultatet ble C kan hun likevel brukes i avl fordi vi ser på en hunds indeks. (*mer om indeks nederst)
Men det krever jo at vi legger spesiell innsats i å finne en hannhund som ikke bare har A eller B hofter selv, men at vi må se nøye på hannhundens nære slektninger. Er han den ene i familien med A da er han ikke et godt valg, eller har han mange nære familiemedlemmer som har A og B da er han et mye bedre valg for en partner med C. Den samme vurderingen vil også gjelde dersom Adiva feks hadde fått A, men vært den eneste i familien som fikk det.

NBKs krav til indeks i en paring
Samlet indeks for avlsdyrene bør være så høy som mulig, til sammen minst 200 på paringstidspunktet. ES (egen sikkerhet) for det ene avlsdyret bør være over MS (minimum sikkerhet). *

Spondylose
Spondyloseresultatet var 0/fri da det kom. Det er vi glade for, det er slik vi ønsker å se det.

Hjerte
Nå gjenstår å ta Dopplertest av hjertet. Tidligere hadde vi krav om en manuell avlytting – auskultasjon. Det viste seg med tiden at det ikke var tilfredsstillende, særlig ikke i avlsøyemed. NBKs krav er at alle avlsdyr skal ha kjent status ved ultralyd dopplerundersøkelse etter fylte 12 måneder. Resultatet registreres nå i DogWeb i likhet med HD og spondylose.

Veien videre – når blir det kull da?
Vi har ventet med å ta Dopplertest på Odile, Grunnen til at vi har ventet er fordi vi må reise enten til Bodø eller Stjørdal for å få tatt Dopplertest. Undersøkelsen skal utføres av veterinær godkjent av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi og NKK. Klinikken på Stjørdal har veterinær som er godkjent, i Bodø må vi bestille besøk av en av foreningens veterinærer. Nå bestiller vi time for å få teste både Odile og Adiva samtidig.

Hvis Odile får et tilfredsstillende hjerteresultat vil jeg fortsette å se etter en passende hannhund til henne. Vi har imidlertid foreløpig litt reduserte valgmuligheter på grunn av Covid-19 pandemien som gjør det vanskelig å reise, både i innland og utland.

Adiva er kun 1 år og 8 måneder gammel nå, og derfor ikke gammel nok til å pares. Hun blir riktignok 2 år i mai, men jeg liker at tispen får tid til å bli skikkelig voksen og venter som regel til de er 3 år. I tillegg får jeg da bedre tid til å se om det dukker opp noe helsemessig som jeg må ta hensyn til, eller som gjør det uaktuelt å avle på tispen.

Rent praktisk er det også sånn at det å ha et valpekull er veldig ressurskrevende, vi bruker mye tid på det. Og å ha to kull i løpet av ett år er noe vi helst ikke vil.

*Litt om indeks
Som du kan se på bildet av Adivas registrering har hun ingen opplysninger om indeks enda, hverken ES (egen sikkerhet) eller MS (minimum sikkerhet)
I dagens økonomisk vanskelige situasjon for NKK er det ikke oppdatert noen HD-indeks på dogweb.no. Vi håper dette endrer seg, men hvis ikke så må vi forholde oss til NBKs anbefalinger som sier at; norske hunder som ikke har fått indeks i Dogweb, behandles som utenlandske hunder.
Utenlandske hunder uten indeks, bør ha HD A eller B. Dersom den norske partneren har spesielt god indeks, kan også HD C brukes. Hunder fra land med andre typer avlesningsmetoder, bør være HD-fri i sitt hjemland. I begge tilfeller bør den norske partneren ha en indeks over 100 og ES over MS
.

Faktorer som inngår i NKKs indeksberegning er:
Egen HD-status + kjønn +røntgenår +NKK-registrerte slektninger i NKKs database +arvegrad (rasespesifikk) +gjennomsnittet for rasen (det hundens «familie-HD-status» måles opp mot)

https://www.nkk.no/hd-indeks/category1365.html

http://www.norskboxerklubb.no/kjope-boxer/retningslinjer-for-avl-og-oppdrett