Odile og matmor har vært på reise

Vi har spennede tider foran oss igjen i Boxerhuset

I januar var vi ferdig med siste nødvendige helsetest for Odile, og klar til å gjøre aller siste forberedelser for et valpekull, å finne riktig hannhund. Jeg hadde allerede for lenge siden gjort meg opp noen tanker om hva det var jeg så etter.

Med Koronapandemien og innreiseforbud i flere land ble det riktig spennende om vi ville få til dette. Kabalen med potensielt aktuelle hannhunder ble annerledes enn jeg hadde sett for meg.

Det er selvfølgelig en mulighet å importere frossen sperm, for å inseminere. Men det aller beste er om det er en naturlig paring, særlig fordi det er Odiles første kull. Vi ønsker jo å vite at hundene våre kan reprodusere seg naturlig. Så jeg konsentrerte meg om hannhunder i Norge.

Jeg kontaktet hannhundeier Monica og Jan Vidar Bakker, og forhørte meg om en kombinasjon av Odile og deres Bolt var aktuell for dem.
Bolt, Agamenon Of Troy By Siennabox, er en spansk import. Han er norsk utstillingschampion og svensk juniorvinner 2017, han har bestått NKKs kåringsprøve. Bolt har følgende helseresultat; HD A, Spondylose 2 og Dopplertest på hjertet. Bolt har 2 kull etter seg fra før. Ett av kullene er gammel nok til å ha helseresultat. 3 av avkommene er dopplertestet med negativ status for aortastenose, og det er et pluss. I tillegg til Bolts og avkommenes helseresultat la jeg spesielt vekt på Bolts gode temperament. Bolt blir for eksempel brukt som ¨terapihund¨ i kurs som Jan Vidar holder. Bolt har også deltatt på Dogrun to ganger, med en 2.plass og en 3. plass (i varmt vær) Ingen pusteproblemer her, selv om han har litt kortere nese enn ønsket. Han har også vunnet klassen LP1 en gang, med ett forsøk. Bolt er en hund med stor arbeidskapasitet, og bryr seg ikke om andre hunder eller distraksjoner når han er på jobb. Og jobb kan være utstilling, kurs eller annet.
Du kan finne bilder av Odile og Bolt og litt mer informasjon på siden ¨Planlagt kull¨ under menyen.

Ikke uvanlig kom løpetiden brått på, og når det egentlig ikke passer så godt på jobb. Men jeg har heldigvis en forståelsesfull leder og grei arbeidsgiver, så det ordnet seg. Jeg kjørte alene fra Mo i Rana til Vinterbro med Odile. Adiva ble hjemme med far. Denne gangen besøkte vi min mor, og hadde base der.

Vi møtte Bolt i Fredrikstad lørdag 13. mars, og jeg var spent på om det var for tidlig i løpetiden. Selv om jeg etter flere generasjoner med våre tisper kjenner deres løpetidsmønster, er en vurdering basert å hva man ser og kjennskap til tisper i familie ikke en sikker vitenskap. Tispen kan ha startet løpetiden før man ser det, og kommet lengre enn man tror. Og da kan det være for sent, vinduet for en vellykket paring kan være forbi. Tegnene og normalt forløp i løpetiden som har stemt alle de andre gangene behøver ikke stemme hver gang. Er det for tidlig blir det vanligvis ikke noen paring, men lek og tull. Da er det bare å prøve igjen, det går greit. Er det for sent må man vente til neste løpetid.

Det ble bare lek og tull på lørdag og søndag, det bekreftet min tro på at det var litt tidlig enda. Vi kan måle hvor i løpetiden en tispe er, ved å ta en progestrontest. Testen viser hvor langt mot eggløsningen hunden er kommet, man kan da si hvilke dager som vil gi best resultat ved en paring.

Mandag formiddag tok vi en progetrontest på AniCura Jeløy Dyresykehus. Resultatet sa at samme dag, og neste dag var optimale i forhold til eggløsningen. Det ble en paring mandag og en på tirsdag. Vi lot Odile og Bolt få pøve seg på onsdag også, men da var nok tiden ute, for da ble det bare lek og tull igjen. Vi hadde truffet godt på dagene som er optimale for paring.

Når hundene har paret seg henger de en stund, vanligvis 15-20 minutter. I den tiden er det vanlig å holde dem. Grunnen til at vi holder er for å unngå at tispen forsøker å rive seg løs. Det kan skje, gjerne hvis de er uerfarne. Hannhunden kan da få skader, og det må vi unngå.

Foto: Monica C. Bakker

Det har vært svært viktig for oss å finne en partner som ikke bare passet Odile eksteriørmessig og hadde de nødvendige helseresultatene, men også var uten nære slektninger med nyresvikt, allergi eller OCD.

Hvorfor helsetester vi boxere?

Målet som oppdretter er å produsere sunne, friske boxere som oppfyller rasestandarden.

Er det da nok å velge to friske og pene boxere som mor og far til kullet? Hvis den ene har en feil ihht rasestandarden, vil det være nok å finne en partner som ikke har den feilen? Denne posten tar for seg helseaspektet ved avl. Jeg kommer til å skrive en egen post om rasestandarden senere, for å unngå alt for lange poster.

Hva legger jeg vekt på når jeg planlegger en paring?

Helse
Helt grunnleggende for oppdrett er at en hund skal være klinisk frisk for å brukes i avl. Som oppdretter tester jeg mine boxere for å vite HD status (hofteleddsdysplasi), spondylose (rygglidelse) og Dopplertester hjertet slik Norsk Boxer klubb har som krav til avlsdyr.

I tillegg er det fornuftig å sjekke om hunden har tanncyster som kan ødelegge tannrøtter eller selve kjevebenet.

Når jeg skal planlegge en kombinasjon mellom en av mine tisper og en hannhund er det imidlertid flere andre helserelaterte ting jeg må ta med i betraktning. En del av disse helseaspektene er det vel så viktig å ta med i betraktningen som kravene raseklubben har ved valg av hannhund. Her er noen eksempel:

Nyresvikt. Vi vet i dag at det finnes nyresvikt som nedarves hos boxer, og at det er høyst sannsynlig at antall tilfelle av nyresvikt er underrapportert, både i Norge og i utlandet. Vi kan i dag dessverre ikke vite om en hund er bærer av genet før den får syke avkom. En hund kan ha nyresvikt uten at det er spesielt merkbart for eier, fordi hunden kan fungere tilsynelatende normalt med inntil 70% nyresvikt. Inntil vi har en gentest der vi kan teste om en hund er bærer av gen som gir nyresvikt, er det fornuftig å forholde seg som om det finnes i alle familier.
Ettersom jeg ikke kan teste om hunden er bærer av genet, og en boxer kan ha nyresvikt uten påfallende symptomer sjekker jeg spesifikk vekt urin jevnlig. Ved å sjekke spesifikk vekt får jeg vite om nyrene gjør jobben sin. Da vet jeg at hunden ikke har nyresvikt.
Den kan selvfølgelig fortsatt være bærer av gen som gir avkom nyresvikt, men det finnes det pr i dag altså ingen måte å sikre seg helt mot. Det eneste verktøyet vi har er å bruke den informasjonen om kjente tilfelle vi har til å planlegge kombinasjoner der det er få bærere i linjene, og helst så langt tilbake som mulig. Har du en oldeforeldre som er kjent bærer er det mindre sannsynlig å få avkom med nyresvikt enn om du feks har en besteforeldre på både hannhund og tispe. NBK har et skjema du kan ta med til veterinæren sammen med urinprøven, det finner du link til nederst på siden her.

Allergi. Dessverre ser vi en del tilfelle av allergi hos boxer, noen ganske alvorlige også. Da sosiale medier ble vanlige de siste 10-12 årene ble det mer åpenhet, og boxereiere deler nå informasjon om sine hunder med hverandre. Det er bra at informasjon blir delt, og at vi får mer åpenhet. Slik kan vi hjelpe hverandre med erfaringer, men også oversikt over hva rasen og eiere sliter med.
Heller ikke vi har vært uten individer med allergi. Noen eiere har vært flinke til å informere meg som oppdretter, andre tilfelle har jeg kommet over mer tilfeldig. Det er viktig at oppdretter får beskjed når du som eier sliter med noe. Det kan være noe jeg trenger å ta hensyn til ved valg av partner i senere kombinasjoner. Men det kan også være noe andre valpekjøpere sliter med, hvor det å dele informasjon om tilstanden kan hjelpe hverandre. Som sagt i innledningen er det en selvfølge at individer som brukes i avl er klinisk friske. De bør heller ikke ha nære slektninger som har helseplager.

OCD (Osteochondrose dissecans). OCD er en tilstand i brusken i ledd. Årsaken er sammensatt. Det kan være arvelig, skyldes skade, hurtig vekst, feilernæring, hormonell ubalanse eller en kombinasjon som gjør at en hund utvikler det. Leddflater har brusklag som gjør leddflaten glatt og beskytter knoklene. Hvis brusken skades, blir svak så det løsner biter av den eller ikke utvikles normalt, gir det smerter i leddet. Det oppstår i hovedsak hos store hunderaser i vekstperioden, vanligvis når hunden er 4 – 10 måneder gammel. OCD finnes hyppigst i skulder, men er også forholdsvis vanlig i albue, og kneledd.
Vi har hatt tilfelle av OCD hos oss, og det er derfor noe jeg ber om informasjon om fra hannhundeier når jeg planlegger en paring. Individ som selv har hatt OCD skal ikke i avl.

Kostnader til helsetesting
For å få tatt røntgenbilder av hofter og rygg må jeg kjøpe rekvisisjoner til dette fra NKK. Prisen på rekvisisjonene vil sikkert endre seg, men pr desember 2020 kostet HD kr 270,00 og spondylose kr 317,00. Prisen på selve røntgenbildene vil variere mellom veterinærkontor. Her betalte vi kr 2900,00 i desember 2020, det er rimelig. Dopplertest kr 3500,00 (Medlemmer i NBK har mulighet til å søke om å få refundert inntil 1500,00 kr) Totalt ca 7000,00 i helsetester, før vi kan vurdere om hunden kan brukes i avl.
I tillegg tar vi bilder for å sjekke om det er tanncyster og urinprøver for å sjekke om hunden har nyresvikt.

Litt om avl
Helse, dyrevernorganisasjoner og konsekvenser av dårlig avl.
I dag er det mye negativt fokus på rasehunders helse. Det er bra at folk er opptatt av helse, men det som kommer frem i sosiale medier er ofte ubalansert. Vi har sett at avl på enkelte raser er blitt stoppet i land i Europa etter press fra dyrevernorganisasjoner.
NBK har i løpet av de siste 9 år gjennomført 2 helseundersøkelser hos boxere i Norge, med god deltagelse. Vi har derfor et ganske godt og nyansert bilde over helsetilstanden hos rasen i Norge. Men vi kan ikke hvile på våre laurbær! Vi har fortsatt forbedringspotensiale. Det er likevel ikke bare oppdrettere som må gjøre dette arbeidet.
Vi er helt avhengige av at valpekjøpere gjennomfører de helseundersøkelser vi avtaler at de skal, at de informerer meg som oppdretter om sykdom og skader som oppstår. Det kommer deg som valpekjøper til gode neste gang du skal kjøpe valp, i tillegg til at du kan forebygge dersom du skulle være så uheldig at din valp blir plaget med noe. Men også at valpekjøper stiller krav til oppdretter de kjøper valp av. Er hundene helsetestet? Hvis noe mangler, hvorfor har oppdretter valgt å gjennomføre kombinasjonen likevel? Det kan finnes gode forklaringer, men oppdretter må da kunne forklare sine vurderinger.

Forventninger og garantier?
Jeg kan som oppdretter aldri garantere at valper blir sunne, friske og lever et langt liv. Men jeg kan garantere at jeg har gjort fornuftige, veloverveide valg. Og at jeg har gjort alt i min makt for at grunnlaget for valpen og deg som valpekjøper skal være best mulig. Jeg er ærlig om mine hunder helse, og avkoms helse. Vi hemmeligholder ikke, og gjemmer ikke unna noe.

Blandingsavl
Alle er glad i den hunden de har, og alle hunder har rett til et godt hjem. Jeg er likevel ikke for planlagt blandingsavl. Kjøper du en rasehund der oppdretter har fulgt opp helsekrav, vil du kunne finne informasjon om helse generasjoner tilbake i tid. Ved blandingsavl finner du ikke det. Oppdretter har ingen krav om helsetester å forholde seg til, og de tester ikke sine hunder, med få unntak. Hvis du blander to raser vil du ha to sett med helseutfordringer å forholde deg til. Det er jo ikke slik at en valp vil arve bare det beste fra mor og far genetisk, fordi den er en blanding av to raser. Det er faktisk like stor risiko for at valpen arver dobbelt sett med problemer.
I tillegg vil du ha to sett med nedarvet rasemessig karakteristisk adferd, som ikke nødvendigvis er en god match. Verdt å tenke på?

Alle kan gå inn i dogweb og søke opp en hund og se på helseresultatene som ligger der. Vær obs på at ikke alle helsetilstander registreres der, feks allergi, nyresvikt, OCD og lignende. For boxer kan du se resultat på HD, spondylose og Dopplertest (hjerte)

Som oppdretter av hunder registrert i Norsk Kennel klubb må man forholde seg til NKKs etiske regler, dette gjelder uavhengig av om oppdretter er medlem i raseklubben eller ikke. Slike krav trenger ikke en oppdretter av blandingshunder å forholde seg til.

Linker hvor du kan finne mer informasjon om etikk, avl og krav til oppdrett:

NKK: https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1025.html

NBK: http://www.norskboxerklubb.no/kjope-boxer/retningslinjer-for-avl-og-oppdrett

Link til spesifikk vekt urinskjema: http://www.norskboxerklubb.no/filemanager/download_file/file/795376.pdf/Urin%20spesifik%20vekt.pdf

Her kan du sjekke ut helseresultat og stamtavle for den enkelte hund: https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/hoved.html

Dopplertest av hjertet for boxer

Fra mars 2016 skal boxere som brukes i avl i Norge ha gjennomført en ultralydsundersøkelse av hjertet, hos en av veterinærene som står på listen hos Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

Her er det Adiva som undersøkes.

Odile og Adiva har nå vært på Stjørdal Dyreklinikk , hos Per Jørgen Engum.
En slik ultralydsundersøkelse kalles Doppler. Det måles hvor fort og mye blod som pumpes inn i hjertes kamre, ut i aorta og til lungene. Det ses også på hvordan hjerteklaffene fungerer.

Her ser vi på venstre hjertekammer og venstre forkammer.

Per Engum har spesialkompetanse i bruk av ultralyd, og kan skrive attester etter ultralydsundersøkelse av hjerte på hund. Attesten legges inn i dogweb under helseflippen. Alle kan gå inn i dogweb.no, søke opp en hund, og se på helseresultatene som er lagt inn der.

Odile, her mens hun gjør seg litt kjent på ultralydrommet før selve undersøkelsen. Det er greit å få undersøke litt og slå seg litt til ro med omgivelsene

Tidligere ble det gjennomført avlytting, auskultasjon.
Over år viste det seg at dette ikke var godt nok. Vi fikk ikke sikre nok resultat ved auskultasjon, og hjertehelsen hos boxer kunne bli bedre.

En hjertesykdom vi har sett en del av på boxer er Dilatert kardiomyopati (DCM) Da er hjertemuskelen forstørret og svekket, slik at den arbeider mindre effektivt og ikke kan pumpe nok blod til resten av kroppen. Det kan føre til hjertesvikt, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Etter forslag fra medlem i NBK etter helseundersøkelsen i 2012/13 ble det vedtatt å innføre krav om Dopplertest ved avl fra 2016, slik det er krav om feks i Tyskland. Årsaken til at vi tester, er å unngå at vi avler på hunder som ikke har gode nok hjerter. Det vil gi oss avkom som har bedre sjanse for å ha gode hjerter, og å unngå hjertesykdommer.

Status for Odile og Adiva
For både Odile og Adiva var dette den siste helseundersøkelsen de må gjennom før de er klare for å kunne få et kull med valper. Både Odile og Adiva fikk resultat Aortastenose og pulmonalstenose negativ. Det betyr at de er fri, og har fine resultat.

Slik ser Dopplerattesten ut.

Refundering ved Dopplertest
NBK ønsker at flere boxere som brukes i avl skal undersøkes med doppler ultralyd slik at de oppfyller klubbens retningslinjer for avl. For å stimulere til det, er det vedtatt at eier av boxer planlagt brukt i avl kan få tilbake halve kostnaden eller inntil kr 1.500,- av undersøkelsen. Eier må være medlem av Norsk Boxerklubb.