Odile på reise

Første helgen i september var jeg på styresamling med Norsk Boxerklubb i Trondheim.

Det er en god mulighet til miljøtrening så Odile var med.

Vi tok tog tur-retur Trondheim -Mo i Rana.

Odile var flink. Helt avslappet og sov mye av veien.

Det er helt greit å reise med valp på toget

Odile fikk møte voksne Nelda, boxeren vi bodde hos. Nelda lånte bort både sengen og tyggeleke, men var ikke så innstilt på å låne bort matfar og matmor.  Men gjesterommet var det greit av vi lånte

Vi fikk dessverre ikke tatt noe bilde av Odile og Nelda sammen. På dagtid var vi på  besøk hos Vilje, boxeren til Solveig som huset styresamlingen.

Alt i alt var dette en fin mulighet til sosialisering for Odile og nyttig for matmor – ja også fikk vi jo reklamert litt for rasen også underveis, det manglet ikke på folk som ble sjarmert av Odile

Arvelige egenskaper

Hvordan vet jeg om en egenskap er arvelig eller ikke?

Skrevet av Cecilie Strømstad
veterinær, boxeroppdretter og leder av avlsådet i NBK

Det kan være en utfordring å vite dette. De som har vært på seminarene våre, der professor Frode Lingaas har holdt foredrag, har fått noen verktøy som kan hjelpe oss å finne frem. Et viktig tegn på at arv er involvert, er at det har høyere forekomst i en familie eller i en rase.

Noen egenskaper har vi mye kunnskap om, som f.eks boxerens fargegenetikk. For fargene kjenner vi arvegangen, og vi kan si mye om hva vi kan forvente av farger og tegninger i et kull når vi kombinerer to foreldredyr. Vi vet at tigret er dominant over rødt, slik at to røde foreldre ikke kan få tigrete valper. Vi vet også at det er to genvarianter for hvite tegninger som tilsammen gir tre varianter av hvite tegninger.

Vi vet også at HD er arvelig, men siden det er flere gener som styrer denne egenskapen, og miljøet vil kunne påvirke hvor alvorlig grad av HD et disponert individ utvikler, er det ikke like lett å forutse hvilken status valpene får. Vi kaller egenskapen polygen, styres av flere gener, og multifaktoriell fordi miljøet også kan ha innflytelse.

Noen tilstander har vi ikke like god informasjon om, et eksempel er nyresvikten vi har i rasen vår. Det at symptomene kan utvikle seg på veldig forskjellige tidspunkt I livet, og med veldig forskjellig alvorlighetsgrad. Vi vet den er arvelig fordi det er veldig mye høyere forekomst av sykdommen hos boxer enn hos gjennomsnittshunden. Ved å studere stamtavler har genetikere konkludert med at sykdommen mest sannsynlig nedarves som en recessiv egenskap. Det innebærer at en boxer må arve anlegget fra begge foreldre for selv å bli syk. Det foregår flere forskningsprosjekter i både Europa og USA for å finne en DNA test.

Et annet eksempel er steroid responsiv meningitt, hjernehinnebetennelse, som er en immunmediert tilstand som har høyere forekost hos boxer og et lite antall andre raser. En publikasjon publisert for ca. 20 år siden hadde kartlagt en familie med boxere der det var mange som hadde fått steroid responsiv meningitt. Forfatteren konkluderte med at det mest sannsynlig var en egenskap med dominant arvegang og variabel penetrans. Dominant arvegang innebærer at en boxer bare trenger et eksemplar av anlegget for å kunne utvikle sykdom, så det er som regel bare en av foreldrene som bærer anlegget. Variabel penetrans betyr at ikke alle som arver anlegget blir syke. For denne sykdommen, som er en immunreaksjon, tror man at miljøfaktorer vil kunne påvirke om hunden utvikler sykdommen eller ikke. Da sier man også at den er multifaktoriell fordi hunden må arve anlegget og bli eksponert for de aktuelle miljøfaktorene for å utvikle sykdommen.

Et tredje eksempel kan være allergiske lidelser. Vi vet at dette er arvelig fordi det er en høyere forekomst hos boxer enn hos gjennomsnittshunden. Det er også stor forskjell mellom familier, og mellom avkom etter forskjellige avlshunder. For denne tilstanden er ikke arvegangen kartlagt, men forskere ved SLU (Statens Lantbruksuniversitet i Sverige) mener det kan være flere gener involvert, og har et forskningsprosjekt for å finne en DNA test.